News

WORD ikona

Tlačivá stiahnete na týchto odkazoch

TLAČIVÁ PRE RODIČOV “Prosíme dôsledne vyplniť a priniesť na prvé stretnutie”: Anamnestický dotazník Čestné prehlásenie Informovaný súhlas Žiadosť SCSPP TLAČIVÁ PRE ŠKOLY: Žiadosť – asistent učiteľa CENNÍK: Cenník 2022-11